Okno na ¶wiat
-Polskie placówki dyplomatyczne na ¶wiecie
-Zagraniczne izby gospodarcze w Polsce
-Dofinansowanie udziału w targach i wystawach zagranicznych
-Targi i wystawy zagraniczne
Zapytania ofertowe
-Formularz rejestracji WEH
-Embassiess ECS register form
-Zgłoszenie oferty eksportowej/kooperacyjnej
Finanse
-Faktoring
-Kredyt
-Leasing
Ubezpieczenie eksportu
-Kuke
Certyfikaty wyrobów
-Program dotacji certyfikatu
-Usługi doradcze
-Przydatne adresy
-Schemat programu
-Rozliczenie kosztów
-Wniosek o dofinansowanie
Poradnik
-Definicja MSP
-Kryteria przyznawania dotacji
-Programy pomocy i rozwoju
-Inne programy pomocy
-Ciekawe linki

 

 

Urugwaj - podstawowe informacje

Stolica:
Montevideo
Powierzchnia:
177,4 tys. km2
Podział terytorialny:
19 departamentów
Ludno¶ć:
3,3 mln
Język urzędowy:
hiszpańsk
Waluta:
1 peso urugwajskie
Gospodarka:
Podstawą gospodarki kraju jest rolnictwo, przede wszystkim wysokotowarowa hodowla owiec i bydła, wraz z przemysłowe przetwórstwem artykułów rolnych; od 1985 Urugwaj prowadzi, z pomocą Międzynarodowego Funduszu Walutowego, politykę stabilizacyjną; produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosi 3644 dol. USA (1992). Przemysł wydobywczy słabo rozwinięty; eksploatacja złóż talku, kwarcu, granitu i rud uranu. Produkcja energii elektrycznej 8,9 TW · h (1992); 89% pochodzi z elektrowni wodnych, m.in. Salto Grande na rzece Urugwaj i Rincón del Bonete na rz. Negro; najlepiej rozwiniętą gałęzią przemysłu przetwórczego jest przemysł spożywczy, zwłaszcza mięsny, cukrowy i olejarski; poza tym cementowy (552 tys. t — 1992), skórzano - obuwniczy, chemiczny (nawozy), rafinacja ropy naftową, hutnictwo żelaza, przemysł samochodowy; głównie ośrodki przemysłowe: Montevideo, Paysandú, Mercedes, Salto, Minas.
Łąki i pastwiska zajmują ok. 76,2% powierzchni kraju; hodowla (pogłowie w mln sztuk — 1993) owiec (25,7), bydła (10,1), koni (0,5), trzody chlewnej (0,2); w pogłowiu owiec (173 sztuki) na 100 ha użytków rolnych Urugwaj zajmuje drugie miejsce w świecie po Nowej Zelandii (363 sztuki); hodowla dostarcza głównie mięsa (498 tys. t — 1994), wełny (78 tys. t, 2,9% produkcji świat. — 1994) i skór. Grunty orne i sady zajmują 7,4% powierzchni kraju; uprawia się zwłaszcza zboża, rośliny przemysłowe, warzywa i drzewa owocowe; głównie uprawy (zbiory w tys. t — 1993): ryż (700), trzcina cukrowa (350), ziemniaki (170), jęczmień (140), buraki cukrowe (140), pszenica (300), kukurydza (128), słonecznik, len oraz winorośl (głównie na pd. kraju). Rybołówstwo; eksploatacja lasów.
Wywóz głównie tekstyliów (27,1% wartości eksportu 1992), mięsa i przetworów (25%) oraz skór (12,2%); handel głównie z Brazylią (17,5% eksportu i 23,6% importu), Argentyną, Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Włochami i Francją.
Nowa encyklopedia powszechna PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Handel z Polsk±: